p7

SCHOOLY

אתם מקבלים

אתר בית ספר חכם ומותאם לניידים
מרחבי כיתה \ מקצוע וחדרי מורים
סנכרון מול מנבס
כניסה בעזרת ססמה אחידה
מערכת הודעות לדואל וסמס

אתם מקבלים

ספר טלפונים של כל הקהילה
תקשורת הודעות
סנכרון מול מנבס
שיתוף תכנים מהנייד

אתם מקבלים

ניהול הציונים השוטפים והתקופתיים
ישיבות צוות \ ימי הורים \ חלוקת תעודות
סנכרון מול מנבס
ניהול נוכחות ומשמעת
כרטיסי תלמיד ודיווח להורים

אתם מקבלים

בניית מערכת מערכת שעות באופן אוטומטי
ניהול מערכת החלפות והעדרויות
דוחות מלאים

אתם מקבלים

ארזו והפיצו את העשיה בבית הספר

אתם מקבלים

מערכת הודעות לדואל וסמס
חתימות אלקטרוניות בטלפונים או במחשב
חתימה במייל או באתר בית הספר

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
כניסה למערכת